A nosa misión

VELAR POLO BENESTAR DAS PERSOAS CON DIVERSIDADE FUNCIONAL, CON ESPECIAL ÉNFASE NO AUTISMO, OFRECENDO APOIO E ASESORAMENTO E FACILITANDO OS SERVIZOS E ACTIVIDADES AO LONGO DE TODAS AS ETAPAS DA VIDA.

Son fins estatutarios de FUNDITEA:

Apoio

Apoiar, asesorar, orientar e acompañar ás personas con discapacidade e/ou TEA na toma de decisións e no relativo a o seu benestar e á administración dos seus bens.

Xestionar recursos

Promover e xestionar recursos residenciais, de ocio e tempo libre e de rehabilitación psico-social e laboral que contribúan ó benestar ou a mellora da calidade de vida das persoas con discapacidade, especialmente aquelas con TEA.

Emprego

Xerar emprego, mediante cualquera forma legal, protexido ou non, para a integración laboral das persoas con discapacidade, especialmente aquelas con TEA.​

Normalización

Difusión social dunha imaxe positiva e normalizada do concepto de discapacidade como “diversidade funcional” tal como se define na CIF: Clasificación Internacional do Funcionamento, da Discapacidade e da Saúde. OMS. IMSERSO. 2001.​

Formación​

Promover a formación nos seguintes eidos:​

Investigación

Promoción e realización de iniciativas relacionadas coa investigación sobre discapacidade e especialmente sobre o Trastorno do Espectro Autista, que poidan axudar na mellora da calidade de vida deste colec​tivo.

Profesionalización

Promover a formación de profesionais cualificados relacionados con este sector o con outros ámbitos, particularmente os que teñen unha maior influencia na calidade de vida destas persoas (escolar, sanitario, empresarial...), así como doutras persoas que desexen máis formación sobre estes aspectos.​

Formación

Formación social, laboral e académica de persoas con discapacidade, con especial atención a persoas con TEA​.

Orientación​

Orientación laboral e social necesaria para acadar o maior nivel de integración laboral e social das persoas con discapacidade, especialmente aquelas con T​DA.

Formación a Familias​

Formación dinámica e integral de las Familias

Orientación a familias​

Orientación e asesoramento a familias de persoas con discapacidade, con especial interese aquelas con TEA, para que teñan acceso ós recursos máis axeitados ás súas necesidades

Difusión​

Difusión social dunha imaxe positiva e normalizada do concepto de discapacidade como “diversidade funcional” tal como se define na CIF: Clasificación Internacional do Funcionamento, da Discapacidade e da Saúde. OMS. IMSERSO. 2001.​

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies