¿Que facemos?

Actividades que facemos

Centro de día

Programa:

Formación contínua, logopedia, relax, ioga, cociñar, comer, descansar, camiñar, expresión artística, musicopterapia.

Enfoque:

PCP: Plan Centrado na Persoa

Centro A Penagrande, Moraña, Pontevedra
brote de planta

Atención a persoas con TEA no rural

Obradoiros de autonomía persoal, estimulación cognitiva, inclusión social e laboral.
Actividades de ocio e tempo libre

disfrutando

Colonias de verán

Estancia con pernocta no mes de agosto Rehabilitación psico-social

manos con luz

Difusión dunha imaxe positiva sobre a discapacidade

Entrevistas en prensa, radio e tv
Fortalecimento da área de fundraising

balanza de la justicia

Actuacións Xurídicas

Levar a cabo cantas actuacións xurídicas, administrativas o doutra índole que pudera exigir a protección do interés vital das persoas con discapacacidade e especialmente aquelas con TEA.

trabajo en equipo

Buscar patrocinios

Buscar o patrocinio de empresas e doutras entidades, e establecerá a necesaria colaboración coas diferentes Administracións Públicas, a fin de promover e apoiar a creación de recursos de atención residencial, de ocio e tempo libre e de rehabilitación psicosocial e laboral, e outros que contribúan á integración social das persoas con discapacidade, particularmente aquelas con TEA.

entrevista radio

Apoio a contratación

Asumir un papel activo no apoio á contratación e promoción de emprego de persoas con discapacidade, especialmente aquelas con TEA, así como da súa orientación e formación laboral.

manualidades

Promover actividades

Promover todas aquelas actividades formativas de interese para acadar a integración social deste colectivo, tales como xornadas, cursos, simposiums, publicacións, etc.

difusion medios

Actividades de difusión

Apoiar e promover todas aquelas accións que contribúan a unha maior difusión social dunha imaxe integradora e normalizada.

people exercising

Servicio de Ocio e tempo libre

Estancias con pernocta no Centro A Penagrande (Moraña), durante os fins de semana ao longo do ano

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies